AFFEKT

Voor effectieve marketing en innovatie

Interim

 

Redenen voor tijdelijke marketingdeskundigheid kunnen zijn:
. vervanging bij tijdelijke afwezigheid
. opstarten van een professionele 
  marketingafdeling door externe deskundige en
  voorts overdracht naar langdurig dienstverband
. specifieke deskundigheid voor bijzonder project
. doorvoeren van verandering: van productgericht
  naar klantgericht

Chris Goes van Affekt is in te schakelen voor interim opdrachten met een boodschap, onder andere als:
Marketing Director 
Marketing Manager
Communicatie Manager
Innovatie Manager
Project Manager
Coach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Sectoren waarin kennis en vaardigheid zijn opgedaan:
- Financiele dienstverlening
- Internationale handel
- Logistiek
- ICT
- Zorg

- Onderwijs HBO
- Overheid.

Academy

Opleiding en training

Affekt gaat uit van de filosofie:
.. eerst kennis aanbrengen .... dan inzicht verwerven ... om het vervolgens effectief te kunnen toepassen.

 

Affekt Academy heeft een aantal opleidingen en trainingen ontwikkeld die zowel standaard als op maat gesneden van de opdrachtgever geleverd kan worden. De opleidingen en trainingen zijn zeer praktisch van aard en zijn erop gericht de aangeleerde kennis meteen toe te passen in de praktijksituatie.

Tijdens de opleidingen en trainingen wordt gebruikt gemaakt van interactieve lesmethodes als debat, masterclass, e.a.

Onderstaand een overzicht van opleidingen en trainingen die door Affekt worden verzorgd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Foto: risors

 

 

"In house" en Open trainingen

-Business Model Canvas in 1 dag
-Communicatieplan in 1 dag
-Effectief innoveren in 1 dag
-Exportmarketing in 1 dag
-Marketingplan in 1 dag
-Klantentevredenheid meten in 1 dag

 

 

Online  opleidingen op HBO niveau

Wilt u zich op eigen kracht en in eigen tempo afzonderlijke modules op HBO niveau  eigen maken, dan is een online opleiding met ondersteuning op de achtergrond wellicht een optie.

U krijgt het lesmateriaal aangereikt en per les enkele vragen toegestuurd die vervolgens door een deskundige opleider worden beantwoord en met opmerkingen en suggesties teruggestuurd. Tevens aanvullende online ondersteuning inbegrepen voor het stellen van vragen.

Onderstaande modules worden aangeboden:

-Sales en Accountmanagement

-E-Business

-Inkoopmanagement

-Innovatiemanagement

 

 

 

Advies

Advies op maat
Affekt biedt marketing diensten aan waarin uw klant centraal staat en waarmee het onderscheidende karakter van uw onderneming wordt omgezet in effectief rendement. De koers van uw organisatie wordt helder en duidelijk geformuleerd.

Marketing diensten zijn onder te verdelen in 3 categorieën: 
1.      Analyse 
2.      Strategie 
3.      Uitvoering 

Juiste koers uitzetten
Affekt kan u als adviseur en coach behulpzaam zijn bij het oplossen van deze vraagstukken en gezamenlijk de juiste koers uitzetten. Afhankelijk van de aanwezige capaciteit in uw organisatie kan gekozen worden hoe de aanpak van de vraagstukken worden opgelost. Uitgangspunt is om het zoveel mogelijk samen met management en medewerkers uit te voeren zodat de uiteindelijke plannen een groot draagvlak krijgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Foto: ondernemersbelang

 

De aanpak van Affekt bij advies:

1. Analyse
Een scherpe analyse geeft de beste aanknopingspunten voor de juiste oplossing. Hiertoe heeft Affekt enkele instrumenten ontwikkeld:
-Marketing stresstest
-Klantenteveredenheidsmeting met de B/T indicator
-Medewerkerstevredneheidsonderzoek
-Innovatie vermogen scan

 

2. Strategie

De juiste koers uitzetten voor de middellange en lange termijn. De "droom" van de ondernemer en de visie van de medewerkers staan hierin centraal.
De strategie wordt bepaald aan de hand van de grondige analyse van interne en externe omgeving mbv een SWOT waarbij goed wordt gekeken naar de belangen en uitdagingen. De concrete doelstellingen worden door eenieder onderschreven en vervolgens kan een plan van aanpak worden opgesteld.

 

3. Uitvoering
Plannen maken is nodig, maar het aan op de uitvoering, want deze levert het resultaat op.Ook hier kan Affekt een rol spelen door coaching en advisereing.